Malaki 4:2

Malaki 4:2 N11NN

Men for dykk som fryktar for mitt namn, skal rettferdssola stå opp med lækjedom under vengene sine. De skal sleppa ut og hoppa som kalvar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share