Jesaja 63:9

Jesaja 63:9 N11NN

I all deira trengsle var det inga trengsle. Engelen for hans andlet frelste dei. I sin kjærleik og i si medkjensle løyste han dei ut. Alltid lyfte han dei og bar dei i gamle dagar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share