Jesaja 62:4

Jesaja 62:4 N11NN

Du skal ikkje lenger kallast Den forlatne, og landet skal ikkje lenger kallast Det som er lagt audt. Men du skal heita Den eg har kjær, og landet ditt Den eg har teke til ekte. For HERREN har deg kjær og vil ta landet til ekte.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share