Jesaja 62:12

Jesaja 62:12 N11NN

Dei skal kallast Det heilage folket, dei som er løyste ut av HERREN, og sjølv skal du kallast Den etterspurde, byen som ikkje er forlaten.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share