Esra 4:7

Esra 4:7 N11NN

Medan Artaxerxes styrte i Persia, skreiv Bisjlam, Mitredat, Tabeel og resten av embetsbrørne deira til kongen. Dokumentet var skrive på arameisk og vart tolka.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share