Esra 4:23

Esra 4:23 N11NN

Så snart avskrifta av dokumentet frå kong Artaxerxes hadde vorte lesen for Rehum, skrivaren Sjimsjai og embetsbrørne deira, skunda dei seg av stad til judearane i Jerusalem og stansa dei med vald og makt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share