Esra 4:10

Esra 4:10 N11NN

og dei andre folkeslaga som den store og namngjetne Asenappar førte bort og busette i byen Samaria og elles i provinsen Bortanfor Eufrat.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share