Esra 4:1

Esra 4:1 N11NN

Motstandarane til Juda og Benjamin fekk høyra at dei som hadde vore i eksil, heldt på å byggja eit tempel for HERREN, Israels Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share