Esra 3:9

Esra 3:9 N11NN

Josva og sønene og brørne hans, Kadmiel og sønene hans og Hodavja stod fram alle som ein og hadde tilsyn med arbeidet på Guds hus. Det same gjorde etterkomarane av Henadad med sønene og brørne sine, som òg var levittar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esra 3:9