Esra 3:8

Esra 3:8 N11NN

I det andre året etter at dei var komne til Guds hus i Jerusalem, i den andre månaden, sette dei i gang, både Serubabel, son til Sjealtiel, og Josva, son til Josadak, og resten av brørne deira, prestane og levittane, og alle dei andre som var komne til Jerusalem frå fangenskapet. Dei sette alle levittar som var tjue år eller meir, til å ha tilsyn med arbeidet på HERRENS HUS.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esra 3:8