Esra 3:6

Esra 3:6 N11NN

Den første dagen i den sjuande månaden tok dei til å bera fram brennoffer for HERREN, sjølv om grunnvollen til HERRENS tempel enno ikkje var lagd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esra 3:6