Esra 3:4

Esra 3:4 N11NN

Så feira dei lauvhyttefesten slik det står skrive, med så mange brennoffer som var fastsette for kvar einskild dag.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esra 3:4