Esra 3:12

Esra 3:12 N11NN

Men mange av prestane, levittane og leiarane for familiane som var så gamle at dei hadde sett det første tempelet, gret høgt då dei såg det tempelet som no vart grunnlagt. Andre jubla høgt i glede.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share