Esra 3:10

Esra 3:10 N11NN

Bygningsmennene la grunnvollen til HERRENS tempel. Så stilte prestane seg opp i fullt skrud med trompetar, og levittane, Asaf-sønene, stilte seg opp med symbalar for å prisa HERREN, slik David, Israels-kongen, ville.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esra 3:10