Esekiel 8:18

Esekiel 8:18 N11NN

Så vil eg òg gripa inn i vreide. Eg viser inga medkjensle, eg sparer dei ikkje. Om dei ropar aldri så høgt i øyret på meg, høyrer eg ikkje på dei.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share