Esekiel 8:11

Esekiel 8:11 N11NN

Framfor dei stod sytti mann av dei eldste i Israels hus, og midt mellom dei Jaasanja, son til Sjafan. Kvar av dei hadde ei røykjelsesskål i handa, og ein ange steig opp frå røykjelsesskya.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share