5. Mosebok 17:4

5. Mosebok 17:4 N11NN

Om dette blir sagt deg og du får høyra om det, då skal du granska saka nøye. Om det er sant og det blir stadfest at dette avskyelege er gjort i Israel
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 5. Mosebok 17:4