5. Mosebok 17:20

5. Mosebok 17:20 N11NN

så han ikkje i hjartet sitt set seg høgare enn landsmennene sine og ikkje vik av frå bodet, korkje til høgre eller venstre. Då skal han og etterkomarane hans ha kongsmakta i Israel i lange tider.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share