5. Mosebok 17:12

5. Mosebok 17:12 N11NN

Den mannen som er så eigenrådig at han ikkje høyrer på presten som står på denne staden og gjer teneste for HERREN din Gud, eller på dommaren, han skal døy. Slik skal du rydda det vonde ut frå Israel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 5. Mosebok 17:12