2. Krønikebok 3:1

2. Krønikebok 3:1 N11NN

Så tok Salomo til å byggja HERRENS hus i Jerusalem, på Moria-fjellet, der Herren hadde synt seg for David, far hans, på den staden David hadde gjort i stand, på treskjeplassen til jebusitten Ornan.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share