1. Tessalonikar 4:1

1. Tessalonikar 4:1 N11NN

Elles, sysken, bed vi dykk og legg dykk på hjartet i Herren Jesus: De har teke imot og lært av oss korleis de skal leva og vera til glede for Gud, og slik lever de alt no. Men de må gjera endå større framsteg i dette!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share