1. Samuelsbok 12:4

1. Samuelsbok 12:4 N11NN

Dei svara: «Du har korkje undertrykt oss eller mishandla oss eller teke imot noko frå nokon.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share