1. Samuelsbok 12:16

1. Samuelsbok 12:16 N11NN

Stig no fram og sjå det store som HERREN vil gjera for auga på dykk!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share