1. Samuelsbok 12:10

1. Samuelsbok 12:10 N11NN

Då ropa dei til HERREN og sa: «Vi har synda, for vi har gått bort frå HERREN og dyrka Baal-gudane og Astarte-bileta. Men fri oss no ut av hendene på fiendane våre, så skal vi tena deg.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share