1. Johannes 5:20

1. Johannes 5:20 N11NN

Og vi veit at Guds Son er komen, og han har gjeve oss forstand, så vi kjenner Den sanne. Vi er i Den sanne, vi som er i hans Son, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige livet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share