1. Johannes 5:16

1. Johannes 5:16 N11NN

Den som ser bror sin gjera ei synd som ikkje fører til død, skal be for han og slik gje han liv – så sant han ikkje er av dei som syndar til døden. Det finst synd som fører til død, men eg talar ikkje om bøn for slik synd.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share