1. Krønikebok 4:38

1. Krønikebok 4:38 N11NN

– alle desse som her er nemnde med namn, var leiarar i slektene sine, og familiane deira breidde seg vidt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 4:38