1. Krønikebok 4:12

1. Krønikebok 4:12 N11NN

Og Esjton fekk sønene Bet-Rafa, Paseah og Tehinna, han som vart far til Ir-Nahasj. Dette var mennene frå Reka.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 4:12