1. Krønikebok 3:9

1. Krønikebok 3:9 N11NN

Alle desse var sønene til David. Dessutan hadde han søner med følgjekonene sine. Og Tamar var syster deira.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 3:9