1. Krønikebok 3:4

1. Krønikebok 3:4 N11NN

Desse seks sønene fekk han i Hebron, der han styrte i sju år og seks månader. I trettitre år styrte han i Jerusalem.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 3:4