1. Krønikebok 3:3

1. Krønikebok 3:3 N11NN

Den femte var Sjefatja, son til Abital, og den sjette var Jitream, son til Egla, kona til David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 3:3