1. Krønikebok 3:24

1. Krønikebok 3:24 N11NN

Sønene til Eljoenai var Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, sju i alt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 3:24