1. Krønikebok 3:23

1. Krønikebok 3:23 N11NN

Sønene til Nearja var Eljoenai, Hiskia og Asrikam, tre i alt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 3:23