1. Krønikebok 2:6

1. Krønikebok 2:6 N11NN

Og sønene til Serah var Simri, Etan, Heman, Kalkol og Dara, i alt fem.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 2:6