1. Krønikebok 2:50

1. Krønikebok 2:50 N11NN

Dette var etterkomarane av Kaleb. Hur, den førstefødde til Efrat, fekk sønene Sjobal, far til Kirjat-Jearim
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 2:50