1. Krønikebok 2:28

1. Krønikebok 2:28 N11NN

Sønene til Onam var Sjammai og Jada, og sønene til Sjammai var Nadab og Abisjur.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 2:28