1. Krønikebok 2:27

1. Krønikebok 2:27 N11NN

Ram, den førstefødde sonen til Jerahmeel, hadde sønene Maas, Jamin og Eker.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1. Krønikebok 2:27