1. Krønikebok 16:1

1. Krønikebok 16:1 N11NN

Dei førte Guds paktkiste inn og sette henne i det teltet som David hadde reist for henne, og dei bar fram brennoffer og fredsoffer for Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share