1. Krønikebok 10:7

1. Krønikebok 10:7 N11NN

Då alle israelittane som budde i dalen, såg at soldatane hadde flykta, og at Saul og sønene hans var falne, tok dei ut frå byane sine og flykta. Og filistrane kom og slo seg ned der.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share