یوحنا 7:37-38

یوحنا 7:37-38 NMV

در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: «هر که تشنه است، نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آوَرَد، همان‌گونه که کتاب می‌گوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد.»
NMV: هزارۀ نو
Share

یوحنا 7:37-38

Share