Mateu 1:17

Mateu 1:17 KDENT

Nadoni kutunduvangila Abulaamu mpaka Daudi dindípagwa dimbula dyavanu kumi na nsheshe, kutunduvangila Daudi mpaka pavakamuligwe vanaishilaeli kuka ku Babiloni yadavo dindípagwa dimbula kumi na nsheshe na kutunduvangila pavapagwíte vanaishilaeli ku Babiloni mpaka Klistu dindípagwa momo dimbula kumi na nsheshe.
KDENT: Ibibiliya mu Shimakonde Imbodi Yaambi na dimbande dya Imbodi Yakala
Share