PSALMS 34
NLV

PSALMS 34

34
Die Here antwoord
1Van Dawid, toe hy hom voor Abimelek
kranksinnig gehou het sodat Abimelek
hom weggejaag het en hy gevlug het.
2Ek sal te alle tye die Here loof.
Sy lof sal altyd
op my lippe wees.
3Ek sal net in die Here roem.
Die nederiges sal dit hoor
en bly wees.
4Kom verheerlik die Here
saam met my;
laat ons saam sy Naam prys.
5Ek het tot die Here gebid
en Hy het my geantwoord,
Hy het my bevry van alles
waarvoor ek bang is.
6Hulle wat opsien na Hom,
sal straal van vreugde;
op hulle gesigte
is daar geen skaamte nie.
7Hierdie ellendige mens het geroep,
en die Here het gehoor.
Hy het hom
uit al sy benoudheid gered.
8Want die Engel van die Here
hou wag
oor almal wat Hom dien,
en Hy red hulle.
9Beproef en sien
dat die Here goed is.
Geseënd is die persoon
wat op Hom vertrou!
10Dien die Here,
julle wat aan Hom toegewy is!
Hulle wat Hom eer,
ly geen gebrek nie.
11Selfs jong leeus ly gebrek
en is honger,
maar wie op die Here vertrou,
kort niks wat goed is nie.
12Kom, kinders, luister na my!
Ek sal julle leer
hoe om die Here te dien.
13Wie is die mens
wat ’n lang lewe begeer,
wat baie goeie dae begeer?
14Hy moet sy tong
weerhou van kwaad
en sy lippe om leuens te vertel.
15Vermy die kwaad
en doen wat goed is.
Soek vrede en streef dit na.
16Die Here waak
oor hulle wat reg doen;
Hy luister na die geroep om hulp.
17Maar die Here tree op
teen hulle wat kwaad doen
en verwyder die herinnering
aan hulle op die aarde.
18Wanneer mense roep om hulp,
hoor die Here.
Uit al hulle moeilikhede
red Hy hulle.
19Die Here
is naby dié wat hartseer is.
Hy help hulle
wat geestelik stukkend is.
20Die regverdige
kan baie rampe ervaar,
maar uit elkeen van hulle
red die Here hom.
21Want die Here beskerm
selfs elke been.
Nie een van hulle
sal gebreek word nie.
22Onheil sal sekerlik
die goddeloses inhaal;
hulle wat die regverdiges haat,
sal veroordeel word.
23Maar hulle wat die Here dien,
sal Hy bevry.
Nie een wat by Hom skuil,
sal veroordeel word nie.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Learn More About Nuwe Lewende Vertaling