PSALMS 32
NLV
32
Die geseënde mens
1’n Dawidslied.
Geseënd is die mens
wie se opstand
vergewe is,
wie se oortredings
afgeskryf is.
2Geseënd is die mens
wie se sonde
die Here nie toereken nie,
in wie se lewe
daar geen bedrog is nie!
3Toe ek oor my sonde
stilgebly het,
het my liggaam gekwyn
van ellende,
het ek die hele dag lank
gekreun.
4Dag en nag was u hand
swaar op my.
My krag het verdwyn
soos water in somerhitte.
Sela
5Maar ek het my oortredings bely,
my sonde nie weggesteek nie.
Ek het gesê:
“Ek bely my opstand
teen die Here.”
En my sonde en oortredings
het U vergewe.
Sela
6Daarom moet al die vromes
U aanbid
in tye van nood.
Die groot vloedwaters
sal dié mens beslis nie
oorval nie.
7U is vir my ’n skuilplek.
U beskerm my van teëspoed.
U omring my met liedere
van redding.
Sela
8Die Here sê:
“Ek sal jou onderrig
en die pad wys waarop jy
moet gaan.
Ek sal vir jou raad gee,
my oog sal op jou wees.
9Moenie redeloos wees
soos ’n perd of muil
wat met stang en toom
beheer moet word nie.”
10Baie leed tref die goddeloses,
maar onfeilbare liefde
omring húlle
wat op die Here vertrou.
11Daarom, wees bly in die Here
en juig, regverdiges!
Roep uit van vreugde,
julle almal wat opreg is!

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling