SPREUKE 24
NLV
24
1Moenie slegte mense beny
en hulle geselskap begeer nie.
2Hulle dink net aan geweld.
Hulle praat net daaroor
om moeilikheid te maak.
3Met wysheid
word ’n huis gebou.
Insig is nodig
om dit te onderhou.
4Kennis is nodig
om sy kamers te meubileer
met allerhande kosbare
en waardevolle artikels.
5’n Wyse man het krag.
Iemand met kennis is sterk.
6Jy gaan maak eers oorlog
nadat jy goed beplan het.
Oorwinning kom
wanneer baie raadgewers
koppe bymekaargesit het.
7Wysheid is buite die begrip
van ’n dwaas.
Wanneer hulle in die stadspoort
beraadslaag,
is hy nie in staat
om sy mond oop te maak nie.
8Iemand wat altyd sit
en beplan om kwaad te doen
word ’n knoeier genoem.
9Die knoeiery van die dwaas
is sonde.
Almal verag spotters.
10As jou knieë knak
wanneer die krisis opduik,
is jou krag maar baie min.
11Red die mense wat onskuldig
na die galg toe gesleep word.
Hulle sal doodgemaak word
as jy nie keer nie.
12Moenie jou verontskuldig
en sê:
“Ons het nie geweet nie.”
Hy wat die gedagtes toets,
weet mos wat waarheid is.
Hy wat sy hand oor jou hou,
weet wat waar is.
God roep elkeen
tot verantwoording
vir wat hy gedoen het.
13My kind, jy moet heuning eet.
Dit is goed vir jou.
Heuningstroop is lekker
in die mond.
14Net so, moet jy weet,
is wysheid vir jou lewe.
As jy daarop afgekom het,
is daar vir jou ’n toekoms.
Jou hoop
sal nie verydel word nie.
15Moenie ’n regverdige mens
by sy huis gaan voorlê
en soos ’n goddelose mens
sy woonplek verwoes nie.
16Selfs al val ’n regverdige mens
sewe keer,
hy sal elke keer weer opstaan.
Die goddelose mens sal bly lê
na net een ramp.
17Jy moenie bly wees
as jou vyand val nie.
Moenie jou daarin verheug
dat hy gestruikel het nie.
18Die Here sal sien wat jy doen
en sal ontevrede wees.
Hy sal jou vyand
nie verder straf nie.
19Moenie jou ontstel
oor kwaaddoeners nie.
Moenie afgunstig wees
op goddelose mense nie.
20Vir iemand wat kwaad doen,
is daar geen toekoms nie.
Die lewenslig van goddeloses
gaan dood.
21My kind, betoon eerbied
aan die Here en die koning.
Moet jou nie ophou met mense
wat teen hulle in opstand is nie.
22Hulle ondergang kom skielik;
niemand weet watter teëspoed
God of die koning
oor hulle gaan bring nie.
23Die woorde hieronder
kom ook van wyse mense.
Moenie bevooroordeeld wees
wanneer jy moet regspreek nie.
24Die volk kryt ’n regter uit
wat vir ’n skuldige sê:
“Jy is onskuldig.”
Mense en volke
is verontwaardig daaroor.
25Wanneer regters
’n regverdige beslissing maak,
word hulle geprys
en oorvloedig geseën.
26Eerlike antwoorde
is soos ’n soen op die mond.
27Maak eers buite reg
en bewerk jou landerye.
Daarna kan jy
jou huis bou.
28Moenie teen iemand getuig
as hy jou nie rede daarvoor
gegee het nie.
Moenie mense mislei
met wat jy sê nie.
29Moenie sê nie:
“Soos hy aan my gedoen het,
sal ek aan hom doen.
Ek sal hom in gelyke munt
terugbetaal.”
30Ek het
by ’n lui mens se landerye
verbygeloop.
Die wingerd was die eiendom
van ’n onverstandige mens.
31Onkruid
het dit heeltemal ingeneem.
Dit was toegegroei
onder bossies.
Sy klipmuur
het omgeval.
32Ek het nagedink
oor wat ek gesien het.
Ek het iets daaruit geleer.
33Nog ’n bietjie verder slaap,
nog ’n bietjie sluimer,
nog ’n bietjie handevou
om agteroor te sit,
34dan kom jou armoede
aangestap,
en oorval behoeftes jou
soos ’n gewapende inbreker
by jou huis.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling