PSALMS 79
NLV
79
Sal U dan vir altyd kwaad
wees?
1’n Asafpsalm.
O God,
heidense nasies het gekom,
en u eie erfdeel binnegeval.
Hulle het u heilige tempel
verontreinig
en Jerusalem
’n puinhoop gemaak.
2Hulle het die lyke
van u dienaars
vir die voëls gegee om te vreet,
die vleis van u getroues
was kos vir wilde diere.
3Hulle bloed het soos water
rondom Jerusalem gevloei,
en daar was niemand
om hulle te begrawe nie.
4Ons is ’n bespotting
vir ons bure,
verag en gespot
deur almal om ons.
5Hoe lank nog, o Here?
Sal U vir altyd
kwaad wees?
Sal u jaloesie
brand soos vuur?
6Stort u toorn uit
oor die nasies
wat weier om U te erken
en oor koninkryke
wat u Naam nie aanroep nie.
7Want hulle
het Jakob verslind,
en sy woonplek verwoes.
8Moenie die sondes
van ons voorouers
teen ons hou nie.
Ontferm U gou oor ons,
want ons
is baie mismoedig.
9God van ons verlossing,
help ons,
red ons tog
ter wille van die eer
van u Naam,
en vergewe ons sondes
ter wille van u Naam.
10Hoekom sou die nasies spot
en vra:
“Waar is hulle God?”
Laat ons sien
hoe U die nasies
vergeld
weens die bloedvergieting
wat hulle
oor u dienaars gebring het.
11Luister na die versugting
van hulle
wat gevange geneem is.
Gebruik u groot krag
en red hulle
wat die dood
in die gesig moet staar.
12Vergeld ons bure sewe maal,
Here,
oor die veragting
wat hulle teen U
geslinger het.
13Dan sal ons, u volk,
die skape van u weiding,
U vir altyd dank,
en U prys
van geslag tot geslag.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling