PSALMS 142
NLV
142
My klagtes lê ek voor
Hom
1’n Dawidspsalm na aanleiding van sy
verblyf in die grot. ’n Gebed.
2Ek roep tot die Here;
ek pleit om die Here
se genade.
3Ek stort my klagtes uit
voor Hom
en vertel Hom
van my kwellinge.
4Wanneer ek moed verloor,
dan ken U my pad.
Op die pad waarop ek loop,
het hulle vir my
’n strik gestel.
5Ek kyk na regs,
maar niemand
sien my raak nie.
Daar is vir my
geen ontvlugting nie,
en niemand gee om
vir my nie.
6Ek het tot U gebid, Here.
Ek het gesê:
“U is my toevlug,
my deel
in die land van die lewendes.
7Luister na my hulpgeroep,
want ek is terneergedruk.
Red my van dié wat my vervolg,
want hulle is te sterk vir my.
8Bevry my uit die gevangenis
sodat ek u Naam kan loof.
Opregtes
sal rondom my kom staan,
want U is goed vir my.”

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling