PSALMS 108:8

PSALMS 108:8 NLV

God het dit by sy heiligheid belowe: As oorwinnaar sal Ek Sigem verdeel en die vallei van Sukkot uitmeet.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Share