PSALMS 104
NLV
104
Hoe groot is U!
1Ek wil die Here prys!
Here my God,
hoe geweldig groot is U!
U is beklee met majesteit
en eer,
2bedek met ’n mantel van lig.
U span die hemelkoepel
soos ’n tent;
3U bou u woning
in die waters daarbo.
U maak die wolke u strydwa.
U ry op die vlerke
van die wind.
4Die winde is u boodskappers,
die weerligstrale u dienaars.
5U vestig die aarde
op sy fondamente
sodat dit nooit sal bewe nie.
6Diepwaters
het dit soos ’n kleed bedek,
water het bo-oor die berge
gestaan.
7U bevel
het die water laat wegvlug;
u magtige stem
het hulle laat vlug.
8Berge het verrys
en valleie het gedaal
na die plek wat U bepaal het.
9U het vir die waters
’n perk gestel wat
hulle nie mag oortree nie,
sodat hulle
nie die aarde oorspoel nie.
10U laat fonteine water stort
in klowe,
wat stroom tussen die berge deur.
11Daar drink elke dier
van die veld,
selfs wildedonkies
les hulle dors.
12Die voëls van die hemel maak nes
langs die strome
en sing tussen die bome se takke.
13Uit u hemelwoonplek laat U reën
op berge,
U vul die aarde
met die vrugte wat U laat groei.
14U laat gras groei vir die beeste,
en plante vir die mens,
kos wat uit die aarde voortkom,
15wyn om harte bly te maak,
olie om die gesig te versorg,
en brood om krag te voorsien.
16Die bome van die Here
kry volop reën,
hierdie seders van die Libanon
wat Hy geplant het.
17Daar maak die voëls
hulle neste,
en bou die ooievaar sy nes
in die toppe van hoë bome.
18Die hoë berge
is vir die klipbokke,
en die rotse
’n skuilplek vir dassies.
19Die maan het Hy gemaak
om seisoene aan te dui,
en die son weet
wanneer om onder te gaan.
20U stuur duisternis,
en dit word nag,
al die diere van die bos
sluip rond.
21Dan brul die leeus
op soek na prooi;
ook hulle vra kos van God.
22Teen dagbreek sluip hulle weg
om by hulle lêplekke te rus.
23Dan gaan die mens na sy werk
en arbei tot die aand.
24Here, hoe baie is u werke!
U het alles met wysheid
gemaak.
Die aarde is vol van u skepsels.
25Daar is die oseaan,
groot en wyd.
Dit wemel van diere,
lewende wesens,
groot en klein.
26Daar is die skepe
wat oral rondvaar;
en ook die Leviatan,
wat U gemaak het
om mee te speel.
27Elkeen van hulle reken op U
om kos te gee
volgens behoefte.
28U gee vir hulle,
hulle versamel dit.
U maak u hand oop,
met die goeie
word hulle versadig.
29As U U onttrek,
is hulle verskrik.
Neem U hulle asem weg,
dan sterf hulle
en word weer stof.
30U stuur u lewensasem,
en lewe word geskep.
Uit die grond
laat U nuwe lewe spruit.
31Mag die heerlikheid
van die Here
vir altyd duur!
Mag die Here Hom verheug
in al sy werke!
32Hy kyk na die aarde,
en dit skud;
Hy raak aan die berge,
en dit brand.
33Lewenslank
sal ek die Here besing,
en God prys met my laaste asem.
34Mag my gedagtes
Hom verheug,
want ek is bly in die Here.
35Mag sondaars
van die aarde af verdwyn;
mag die goddeloses
nie meer bestaan nie.
Wat my betref,
ek wil die Here loof!
Prys die Here!

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling