PSALMS 10
NLV
10
Oordeel tog die goddeloses!
1Here,
waarom staan U so ver weg?
Hoekom verberg U Uself
in tye van nood?
2Bose mense vol verwaandheid
vervolg die ellendiges.
Laat hulle gevang word
in die planne
wat hulle vir ander bedink.
3Want die goddelose spog
met sy bose begeertes;
hy seën die inhaliges
en vervloek die Here.
4Hierdie bose mens is te trots
om God te soek.
In al sy beplannings
is daar geen plek vir God nie.
5Hy is suksesvol
in alles wat hy doen.
U oordele is vir hom buite sig.
Minagtend lag hy
oor al sy vyande.
6Hy sê vir homself:
“Geen onheil
sal my ooit tref nie!
Geslag na geslag
sal ek vry wees van rampe!”
7Sy mond is vol vervloeking,
leuens en geweld,
onheil en boosheid is op sy tong.
8Hy lê in ’n hinderlaag
by die dorpe
om mense in die geheim
te vermoor,
hy bly op die uitkyk
na onskuldige slagoffers.
9Hy lê doodstil in ’n hinderlaag
soos ’n leeu in sy lêplek,
hy wag in die hinderlaag
om hulpeloses aan te val.
Hy vang die ellendiges
en trek hulle met sy net.
10Die hulpelose is oorrompel
en stort ineen;
hy val onder die aanslag
van die kwaadwilliges.
11Hy wat kwaad doen,
sê vir homself:
“God het vergeet,
Hy kyk tog nie
en sal dit nooit raaksien nie!”
12Staan op, Here!
Tree op teen die goddeloses,
o God!
Moenie die hulpeloses
vergeet nie!
13Hoekom verag die goddelose
vir God
en sê by homself:
“Hy sal tog nie
rekenskap eis nie”?
14Maar U sien die moeilikheid
en leed
wat hulle veroorsaak,
ja, U, U sien dit raak
en tree teen hulle op.
Die hulpeloses vertrou op U,
die beskermer
van die weeskind.
15Breek die greep
van die goddelose,
dié wat kwaad bewerk!
Roep hom tot verantwoording
oor sy bose dade
totdat U hom nie meer vind nie.
16Die Here is koning vir altyd!
Die nasies is uit sy land
verdryf.
17Here, U hoor die smeking
van die hulpeloses.
U sal hulle gerusstel
en hulle gebede verhoor.
18U spreek reg oor wese
en verdruktes
sodat mense
hulle nie meer verskrik nie.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling