SPREUKE 2
NLV

SPREUKE 2

2
Die wins van wysheid
1My seun,
luister mooi na wat ek vir jou sê.
Bewaar wat ek vir jou leer.
2Spits jou ore
vir die wysheid.
Span jou in
om dit te verstaan.
3Roep na insig.
Roep hardop vir begrip.
4Soek daarna
soos jy na silwer sou soek.
Spoor dit op
soos ’n versteekte skat.
5Dan sal jy weet wat dit beteken
om respek te hê vir die Here.
Jy sal leer om God te ken.
6Dit is tog die Here
wat wysheid gee.
Sy woorde gee kennis en insig.
7Hy laat hulle wat reg leef,
sukses behaal.
Hy is ’n skild vir hulle
wat hulle pad suiwer hou.
8Hy beskerm hulle
wat ’n reguit pad loop.
Hy bewaak die pad
van sy getroue dienaars.
9As jy aanvaar wat ek vir jou sê,
sal jy insig hê
in wat regverdig,
reg en billik is.
Jy sal op die goeie pad bly.
10Wysheid sal jou denke bepaal.
Jy sal lief wees vir kennis.
11Oordeelkundigheid
sal jou beskerm,
verstandigheid
sal na jou omsien.
12Dit sal jou weerhou
van ’n verkeerde lewenswyse.
Dit sal jou weghou van mense
wat besig is
met verkeerde dinge.
13Hulle is die mense wat afdwaal
van die regte paaie
om op donker paaie
te gaan loop.
14Hulle hou daarvan
om te doen wat sleg is.
Hulle juig
oor verkeerde dinge.
15Hulle loop kronkelpaaie,
slaan ’n verkeerde koers in.
16Die wysheid sal jou weghou
uit die kloue van ’n slegte vrou.
Dit sal jou spaar
van die verleidelike woorde van ’n
vreemde vrou.
17Sy het haar man gelos
en vergeet van haar belofte
aan haar God.
18Haar huis
is die kortpad na die dood.
Haar weg eindig
tussen die dooies.
19Mense wat agter haar aangaan,
kom nooit weer terug nie;
hulle kom nooit weer
op die paaie van die lewe nie.
20Loop jy liewer op die pad
van goeie mense.
Hou by die paaie
van die regverdiges.
21Die opregtes
sal in die land bly woon.
Hulle wat eerbaar is,
sal ongesteurd daar kan bly.
22Goddeloses sal verwyder word
uit die land.
Bedrieërs sal uitgeroei word.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling